Tiếng Việt English
Nhà máy
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

 
BULK BAGS
PP WOVEN FABRIC
PP WEBBING
PP WOVEN GEO-TEXTILE (New)
STATISTICS

Visitor: 33604
WEB LINK
Copyright © EASTERN POLY CO.,LTD
Trang Bang Industrial Park. Trang Bang Distrist, Tay Ninh, Province, VietNam
Tel: (+84) 2763 897216 | Fax: (+84) 2763 897220.