Tiếng Việt English
PP Webbing
  • Nhiều loại PP webbing có độ rộng từ 0,5 ", 1,5", 2 ", 3 ".... với màu đen & màu trắng

 pp1.jpg  pp2.jpg pp3.jpg
PP Webbing 01
PP Webbing 02
PP Webbing 03

 

 
BULK BAGS
PP WOVEN FABRIC
PP WEBBING
PP WOVEN GEO-TEXTILE (New)
STATISTICS

Visitor: 19146
WEB LINK
Copyright © EASTERN POLY CO.,LTD
Trang Bang Industrial Park. Trang Bang Distrist, Tay Ninh, Province, VietNam
Tel: (84-66) 3897216 (84-66) 3897218 | Fax: (84-66) 3897220.