Tiếng Việt English
Liên hệ
 

Liên hệ văn phòng Việt Nam:

Trần Minh Tâm
Phó giám đốc
Tel:(84) 66-3 897 218
Fax: (84) 66-3 897 220
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Mai Quốc Dũng
Phó giám đốc
Tel:(84) 66-3 897 219
Fax: (84) 66-3 897 220
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
BULK BAGS
PP WOVEN FABRIC
PP WEBBING
PP WOVEN GEO-TEXTILE (New)
STATISTICS

Visitor: 19145
WEB LINK
Copyright © EASTERN POLY CO.,LTD
Trang Bang Industrial Park. Trang Bang Distrist, Tay Ninh, Province, VietNam
Tel: (84-66) 3897216 (84-66) 3897218 | Fax: (84-66) 3897220.